Comitès organitzador i científic

Comitè organitzador

Victòria Bassa, arquitecta, vicepresidenta de Monumenta (Associació de propietaris de castells i edificis catalogats de Catalunya). Membre de l’AADIPA.

Martí Cors Iglesias, professor lector de la Universitat de Barcelona – Facultat de Geografia i Història – Departament de Geografia.

Carles Folch, membre de la junta de la ICEA i responsable de tasques de comunicació.

Rafel Folch, antropòleg. Direcció General de Cultura Popular i Tradicional – Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya.

Manel Julià, arquitecte i arqueòleg. Membre de l’AADIPA.

Roser Maneja.

Miquel Martí.

Montserrat Mercader, geògrafa.

Salvador Ordoñez.

Salvador Puig, enginyer agrícola. Coordinador de la secció de Viticultura i Enologia de la ICEA.

Isidre Pastor Batalla, llicenciat amb grau en Història Medieval, arqueòleg i president de l’Associació d’Arqueòlegs de Catalunya.

Oriol Roselló, arquitecte, Universitat de Girona.

Jordi Sala, president de la ICEA.

Assumpta Serra, doctora en història medieval, i arqueòloga, especialitzada en història rural i en masos i masies a Catalunya.

Lupe Serraima Milian, arquitecta urbanista. Responsable d’urbanisme del Servei d’urbanisme de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona.

Raquel Serrat

Jordi Vilalta Mora, gerent del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central. Solsona. Coordinador del projecte Masies + sostenibles.

Lourdes Viladomiu, doctora en Economia. Professora Departament d’Economia Aplicada de la UAB, amb una extensa experiència en  projectes sobre economia rural i agrària, membre de la ICEA.

David Vivet

Jordi Xiqués Triquell , arquitecte. Professor de la UPC.

 

Comitè científic

1 Territori

1.1 Demografia

Joaquín Recaño Valverde, professor titular de Geografia Humana Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona Centre d’Estudis Demogràfics.      joaquin.recano@uab.cat

1.2 Infraestructures

S’hi està treballant. Proposta: Vicenç Izquierdo, gerent Servei Infraestructures viaries i mobilitat de la Diputació de Barcelona

1.3 Canvi climàtic

Roser Maneja, doctora i investigadora Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB roser.maneja@uab.cat;

Victor Resco de Dios, investigador Ramón y Cajal. Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal – Agrotecnio Center, Universitat de Lleida. vic@pvcf.udl.cat

1.4 Edifici de la masia. Nous usos

Joan Ramon Rosell i Amigó, professor de la UPC. Laboratori de materials EPSEB. Universitat  Politècnica de Catalunya (UPC). joan.ramon.rosell@upc.edu

Assumpta Serra, doctora en història medieval i arqueòloga, especialitzada en història rural i en masos i masies a Catalunya. C coordinadora de la secció Història Rural de la ICEA. aserra@iec.cat

2. Economia

2.1 Innovació territorial i emprenedoria

Josep Montasell i Dorda, enginyer tècnic agrícola (ESAB). Expert en agricultura periurbana. Protecció de la Natura. Qualitat ambiental. Desenvolupament i gestió d’espais agraris. Membre de la ICEA. montaselldj@gmail.com

2.2 Economia local

Isabel Salamaña Serra, doctora en Geografia, professora de Geografia. Departament de Geografia. Universitat de Girona. Especialitzada en Rural, Agricultura, Gènere i Espai públic. isabel.salamana@udg.edu

2.3 Desenvolupament local participatiu

Albert Puigvert, gerent de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). gerencia@arca-dr.cat

2.4 Recerca i noves tecnologies

Recerca

Joan Simó, Fundació Miquel Agustí. Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB, UPC). joan.simo@upc.edu

Francesc Domingo, investigador de l’Àrea de Cultius Extensius del Centre IRTA, Mas Badia (Fundació Mas Badia – Girona). Membre de la junta de la ICEA com a responsable de la Secció d’Agricultura. Francesc.Domingo@irta.cat

Noves tecnologies

Carles Folch. Membre de la junta de la ICEA i responsable de tasques de comunicació. cfolchcastell@gmail.com

2.5 Turisme i producció de serveis

Ramon Serrat Mula, llicenciat en dret, diplomat en turisme, màster en innovació de la gestió turística i professor de l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme (CETT- UB). Ramon.Serrat@cett.cat

3. Governança

3.1 Les dones i els joves

Brígida Lorenzo, Inspectora de Serveis. Subdirecció General d’Auditoria i Inspecció Internes. Secretaria General
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. brigida.lorenzo@gencat.cat

Ferran Estrada i Bonell, doctor en Antropologia Social, professor del Departament d’Antropologia de la Universitat de Barcelona. Membre del Grup d’Estudis sobre Família i Parentiu de la Universitat de Barcelona. Treballa sobre la casa i la família i el patrimoni cultural en àmbit rural a Catalunya. festrada@ub.edu

3.2 Accés a la terra

David Vivet, tècnic d’Unió de Pagesos. dvivet@uniopagesos.cat

3.3 Polítiques, plans i organismes

Jordi Sala, llicenciat en Economia i en Història. President de la ICEA. exDirector General de Desenvolupament Rural  de la Generalitat de Catalunya. jordisalac@yahoo.es

Lourdes Viladomiu, doctora en Economia. Professora Departament d’Economia Aplicada de la UAB, amb una extensa experiència en  projectes sobre economia rural i agrària, membre de la ICEA. lourdes.viladomiu@uab.cat