Comitès organitzador i científic

Comitè organitzador:

Victòria Bassa, arquitecta, vicepresidenta de Monumenta (Associació de propietaris de castells i edificis catalogats de Catalunya). Membre de l’AADIPA.

Martí Cors Iglesias, professor agregat Universitat de Barcelona Departament de Geografia Facultat de Geografia i Història.

Carles Folch, enginyer tècnic agrícola, membre de la junta de la ICEA.

Rafel Folch, antropòleg. Direcció General de Cultura Popular i Tradicional – Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya

Manel Julià, arquitecte i arqueòleg. Membre de l’AADIPA

Montserrat Mercadé, geògrafa.

Miquel Martí, doctor en Urbanisme, investigador al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i professor al Departament d’Urbanisme de l’UPC.

Salvador Ordoñez, mestre, pedagog, empresari i impulsor del Món de la fusta a Catalunya. Especialitzat en projectes complexos

Salvador Puig, enginyer agrícola. Coordinador de la secció de Viticultura i Enologia de la ICEA.

Isidre Pastor Batalla, llicenciat amb grau en Història Medieval, Arqueòleg i president  de l’Associació d’Arqueòlegs de Catalunya

Oriol Roselló, arquitecte, Universitat de Girona

Assumpta Serra, doctora en història medieval, i arqueòloga, especialitzada en història rural i en masos i masies a Catalunya. .

Lupe Serraima Milian, arquitecte Responsable d’urbanisme del Servei d’urbanisme de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona

Raquel Serrat, ramadera del Ripollès. Membre de la Permanent Nacional d’Unió de Pagesos, responsable del sector dones, medi rural i polítiques de muntanya. I dels sectors Boví i Equí de Carn.

Jordi Vilalta Mora, gerent Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central . Solsona. Coordinador del projecte Masies + sostenibles

Lourdes Viladomiu, doctora en Economia. Professora Departament d’ Economia Aplicada de la UAB, amb una extensa experiència en  projectes sobre economia rural i agrària, membre de la ICEA].

David Vivet, equip tècnic sindical d’Unió de Pagesos, sectors Medi rural, forestal, horta, agroturisme i farratges.

Jordi Xiqués, arquitecte, professor de la UPC.

Jordi Franquesa, doctor en urbanisme i arquitecte. Director del grup de recerca GILDA. Departament d’urbanisme i ordenació del territori. Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona.

 

Comitè científic