II Congrés del Món de la Masia: «Una mirada de futur del territori rural català»

Durant els dies 13, 14 i 15 de març del 2019, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, tindrà lloc el 2on Congrés del Món de la Masia ”Una mirada de futur al territori rural català”. És el 2on. Congrés d’aquest tema, després del 1er. celebrat el 2015 i d’una jornada tècnica del 2017. En ambdues activitats, fou destacable l’interès per la quantitat d’assistència que participà en cada una.

Conscients de la situació que estem vivint on s’apunta, des de ja fa temps, un traspàs de persones del món rural a les ciutats, organitzem aquest congrés amb l’objectiu de donar l’oportunitat de rebre coneixements i debatre temes d’actualitat. Per aconseguir aquest objectiu, hem organitzat els 3 dies en els diferents blocs de contingut dels temes que les diferents comunicacions, presentades per persones de forma lliure, ens van fer arribar després de la 1ª circular on es proposaven diversos temes.

S’ha organitzat buscant horaris dedicats al debat, després de cada bloc, per tal de donar veu a qui pugui estar interessat o preocupat.

Conferències de temes claus, exposades per persones coneixedores, obre el matí dels tres dies. Igualment a l’inici de cada bloc, una persona tècnica exposarà algun aspecte destacat i concret de cada bloc.

Dues taules rodones destaquen pels temes que es proposen com és el despoblament del món rural i hi participen les entitats municipalistes i entitats territorials i la Diputació de Barcelona. La segona taula rodona, amb el títol ”Reptes de futur: una necessitat de futur”, és la que dona nom al congrés perquè copsa l’interès bàsic: posar sobre la taula temes tant destacats per al futur com el traspàs energètic, la dona en el món rural i llei d’espais agraris i patrimoni rural com a forma d’incentivar el territori a través de la cultura.

És així que un dels temes que es tractarà al llarg dels 3 dies és la demografia, amb especial interès a la dona i joves per aconseguir que s’hi mantinguin o retornin. En aquest bloc, comptem amb el projecte, entre d’altres, ”Cowocat rural: el Coworking com a eina de desenvolupament rural”, a càrrec del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Sociològiques de Ribera d’Ebre-Terra Alta.

Canvi climàtic i noves tecnologies tanquen el primer dia amb temes destacats com el big data, el problema de l’aigua, amb projectes, entre d’altres, com Life Clinomics eOportunitats. Reptes de l’economia local i la societat per adaptar-se al canvi climàtic, presentat per Unió de Pagesos, Diputació de Barcelona, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i Bcn Smart Rural. Gestió Integral de l’espai agrari i estratègia intel·ligent de reconnexió camp-ciutat a càrrec de la Diputació de Barcelona.

El segon dia es dedica a l’edifici de la pròpia masia, començant pel coneixement de l’edifici tenint en compte la seva historia i evolució. Els nous usos a través de les rehabilitacions conformen el segon bloc i acabarem amb una mirada de l’administració a través dels catàlegs de masies, entre altres temes.

Innovació territorial, ja al divendres, vol mostrar aquesta visió d’una tendència a la modernitat o actualització, amb una aposta, entre altres, sobre el paisatge. El turisme és una de les sortides que actualment té un bon predicament.

Acaba el congrés amb el bloc dedicat a polítiques, plans i programes nacionals, amb la presentació de projectes tant destacables com: LEADER: Innovació en el medi rural o La xarxa europea d’accés a la terra: trajectòria i reptes. Presentat per Xarxa de Custòdia del Territori.

És així com participen una gran varietat d’entitats, institucions territorials, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, entitats municipalistes, universitats o sindicats i persones autònomes. Tant s’ha buscat la diversitat de coneixements i entitats com també representació del territori català.

Acabarà el congrés amb una conferència de Dionís Guiteras, vicepresident primer i President de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i Jordi Sala, president de la ICEA-IEC com a organitzador de l’acte.

Assumpta Serra i Clota
Coordinadora del Congrés, ICEA- IEC

Nota: Durant els dies del Congrés es podrà formalitzar la inscripció.

Programa i resum de les comunicacions