Circulars

Tríptic del Congrés

Pre-programa provisional

1er dia dedicat a Territori. Tema central: canvi climàtic

8:45 – 9 h         Recepció.

9 – 9:30 h         Parlament inaugural.

9:30 – 10:15 h Conferència inaugural sobre tema de Canvi Climàtic.

10:15 – 11:15 h Comunicacions.

11:30 – 12 h     Cafè

12 – 12:20 Presentació projecte LIFE CLINOMICS. Oportunitats i reptes de l’economia local i la societat, per adaptar-se al canvi climàtic (Diputació Barcelona, Unió de Pagesos, Oficina Catalana del Canvi Climàtic).

12:20 – 12:40 h Presentació del projecte ENFOCC.

12:40 – 13:30 h Canvis tecnològics.

Tarda

15:30 – 16 h     Exposició i pòsters.

16 – 17 h          Comunicacions de demografia, infraestructures i interritorial.

17 – 17:30 h     Cafè

17:30 – 17:50 h Coworking.

17:50 – 19:30   Taula rodona amb 4 o 5 persones pels temes a destacar.

2on dia. Tema central: La masia

9 – 9:30 h         Conferència.

9:30 – 11 h        Comunicacions.

11 – 11:30 h     Café

11:30 – 13:30 h Comunicacions.

Tarda

15:30 – 16:30 h Comunicacions.

16:30 – 17 h   Café

17 – 18 h          Comunicacions.

18 – 19:30 h    Taula rodona.

3r dia. Temes: Economia, accés a la terra, turisme, dones i joves

9 – 9:30 h         Conferència

9:40 – 11 h       Comunicacions: economia i desenvolupament local; accés a la terra

11 – 11:30 h     Cafè

11:30 – 13:30 h Comunicacions: turisme

Tarda

15:30 – 17 h     Comunicacions i presentació de projectes del bloc: polítiques, plans i programes nacionals.

17 – 17:30 h     Café

17:30 – 18 h     Comunicacions

18 – 19:30 h      Taula rodona.